Burnova 1.3.22

Burnova 1.3.22

Aiseesoft – 57,9MB – Shareware – Windows
Burnova là chuyên nghiệp DVD/Blu-ray burner, mà tạo ra các video địa phương từ máy tính hoặc tải về và làm cho phim trực tuyến từ YouTube, Vimeo, vv để DVD/Blu-ray Disc/ISO/thư mục.

Tổng quan

Burnova là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Aiseesoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 346 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Burnova là 1.3.22, phát hành vào ngày 01/12/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/03/2017.

Burnova đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 57,9MB.

Burnova Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Burnova!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 346 UpdateStar có Burnova cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Aiseesoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản